Sökning: "Cecilia Olson Jers"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Cecilia Olson Jers.

  1. 1. I skrivandets spår elever skriver i SO

    Detta är en avhandling från Malmö : Malmö universitet, fakulteten för lärande och samhälle

    Författare :Christina Lindh; Johan Elmfeldt; Cecilia Olson Jers; [2019]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : Tracing writing. Students writing in the context of Social studies education. This doctoral thesis is a contribution to the field of writing research and to the understanding of literacy practices as part of disciplinary learning. LÄS MER