Sökning: "Cecilia Melder"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Cecilia Melder.

  1. 1. Vilsenhetens epidemiologi en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Cecilia A. Melder; Uppsala universitet.; [2011]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Psychology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionspsykologi; Religionspsykologi; Psychology of Religion; cultural-study; DeMarinis; existential; health; meaning; object-relations theory; personal beliefs; psychology of religion; public health; quality of live; religiousness; spirituality; WHO; WHOQOL-SRPB; Winnicott;

    Sammanfattning : The existential dimension has gained importance in health studies in the last decades (Moreira-Almeida & Koenig, 2006; DeMarinis, 2008). Little Swedish research exists in this area. A pilot study was conducted in a suburban Stockholm, Church of Sweden parish. LÄS MER