Sökning: "Cecilia Löfberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Cecilia Löfberg.

  1. 1. Möjligheternas arena? Barns och ungas samtal om tjejer, killar, känslor och sexualitet på en virtuell arena

    Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

    Författare :Cecilia Löfberg; Stockholms universitet.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Gender; Generation; Internet; Social interaction; Young people; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : Computer mediated communication (CMC) has created new arenas for social interaction in contemporary society, also for children and young people. This raises questions about how these arenas are used by children and young people. LÄS MER