Sökning: "Cecilia Hildeman Sjölin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Cecilia Hildeman Sjölin.

 1. 1. Berättelsen om den helige Kristoffer i det medeltida Danmarks kalkmåleri

  Författare :Cecilia Hildeman Sjölin; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Iconography; pictorial narrative; Medieval wall-paintings; legend; St Christopher;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna behandling av Kristofferbilden är dess mellanställning, mellan representationsbild i Panofskys betydelse och legendserie, dess visande av en handling i en enda bild, och att grtaden av handling i bilden tycks skifta mellan olika perioder. Jag uppfattar handlingen som ett attribut, och söker utforska hur det blivit så, och varför just i detta fall. LÄS MER

 2. 2. Bilden, texten och kyrkorummet. En studie av scener kring Jesu födelse och Kristoffermotivet i Sydskandinaviens medeltida kalkmåleri

  Författare :Cecilia Hildeman Sjölin; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; Temporality; Pictorial textual interaction; Explicit implicit action; S Christopher; Nativity of Christ; Legenda Aurea; Meditationes Vitae Christi; S Bridget; Typology; Chronology; Church space; Pictorial sequence; Imago; Mural painting; Pictorial narrative; Worshipper; Viewer; Art History; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of the thesis is the narratives in medieval mural paintings in southern Scandinavia c 1100-1530. Its aim is to examine their relationship to texts, to the viewer and to the church space, where the viewer looks at the murals. Two different subjects have been chosen for study: S Christopher and the Nativity of Christ. LÄS MER