Sökning: "Cecilia Hildeman Sjölin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Cecilia Hildeman Sjölin.

 1. 1. Berättelsen om den helige Kristoffer i det medeltida Danmarks kalkmåleri

  Detta är en avhandling från Inst för konstvetenskap, Lunds Universitet

  Författare :Cecilia Hildeman Sjölin; Lunds universitet.; Lund University.; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Iconography; pictorial narrative; Medieval wall-paintings; legend; St Christopher;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna behandling av Kristofferbilden är dess mellanställning, mellan representationsbild i Panofskys betydelse och legendserie, dess visande av en handling i en enda bild, och att grtaden av handling i bilden tycks skifta mellan olika perioder. Jag uppfattar handlingen som ett attribut, och söker utforska hur det blivit så, och varför just i detta fall. LÄS MER

 2. 2. Bilden, texten och kyrkorummet. En studie av scener kring Jesu födelse och Kristoffermotivet i Sydskandinaviens medeltida kalkmåleri

  Detta är en avhandling från Edition Arcana

  Författare :Cecilia Hildeman Sjölin; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; Temporality; Pictorial textual interaction; Explicit implicit action; S Christopher; Nativity of Christ; Legenda Aurea; Meditationes Vitae Christi; S Bridget; Typology; Chronology; Church space; Pictorial sequence; Imago; Mural painting; Pictorial narrative; Worshipper; Viewer; Art History; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar sin utgångspunkt i frågan om huruvida medeltidens kyrkomålningar kan berätta, och i så fall hur. Syftet är att utforska bildernas förhållande till texter, till betraktaren och det rum där bilderna och betraktaren befinner sig. LÄS MER