Sökning: "Cecilia Gärdén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Cecilia Gärdén.

  1. 1. Verktyg för lärande Informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning

    Detta är en avhandling från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet

    Författare :Cecilia Gärdén; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information seeking; information use; information literacy; students; school libraries; user study; socio-cultural perspective; sweden; municipal adult education; school library; Sweden;

    Sammanfattning : In education today, self-directed learning is promoted as an ideal as opposed to teacher-led instruction. This approach is reflected in public inquiries, proposals, syllabi and grading criteria, as we... LÄS MER