Sökning: "Catinka Ullman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Catinka Ullman.

  1. 1. Airborne contamination risks in autoclaves and freeze-dryers when chamber doors are open

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

    Författare :Catinka Ullman; Bengt Ljungqvist; Lars E Ekberg; [2011]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; airborne contamination; autoclave; freeze-dryer; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Other civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

    Sammanfattning : .... LÄS MER