Sökning: "Category Entitlement"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Category Entitlement.

 1. 1. Roots and Routes : Life stories of exiled Hungarian women in Sweden

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Katalin Henriksson; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hungarian; Hungarian Minorities; Hungarianness; Migration; Mobility; Narratives; Narrations; Life stories; Membership Category; Category Entitlement; Identifications; Ethnic Identification; Culture; Doing Gender;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the narrated life stories of Swedish Hungarian women, sharing the numerous values and experiences of Hungarian exiles. With the help of interview transcripts of five women from the first generation of Hungarians living in exile in southern Sweden, the study presents seldom-discussed angles of ascertained membership in the Hungarian nation, moving beyond traditional definitions of ethnic belonging, official census figures, and organizational categorizations. LÄS MER

 2. 2. Det dubbla statushandikappet och sjukförsäkringens moraliska praktiker en aktstudie om sjukpenningärenden som får negativa beslut på Försäkringskassan

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Peter Hultgren; Sven Hort; Lena Agevall; Rafael Lindqvist; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sjukförsäkring; moraliska praktiker; arbetslinjen; sjukdom; arbetsförmåga; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In recent years an increasing number of sickness allowance cases have been closed with a negative decision despite the fact that a certifying doctor has recommended sick leave. At Social Insurance Offices, a case file is established for each sickness allowance case. The case files for 538 rejected cases form the basis for this study. LÄS MER