Sökning: "Catarina Wallengren Gustafsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Catarina Wallengren Gustafsson.

  1. 1. De kan, de vill och de orkar, men... Studier av närstående till personer drabbade av stroke samt granskning av informationsmaterial från svenska strokeenheter

    Detta är en avhandling från Borås : Högskolan i Borås

    Författare :Catarina Wallengren Gustafsson; Karlstads universitet.; Högskolan i Borås.; [2009]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad; Relatives; stroke; stroke units; printed education materials; learning; informationsmaterial; strokeenheter; anhörig; närstående;

    Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna avhandling var att öka förståelsen förnärstående i deras föränderliga livssituation under de sex första månaderna efter en persons strokeinsjuknande, med särskild fokus på lärande. Vidare var syftetatt utvärdera de skriftliga informationsmaterial som erbjuds närstående vid svenska strokeenheter. LÄS MER