Sökning: "Caroline Graeske"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Caroline Graeske.

 1. 1. Att skriva sin samtid. Stina Aronsson - text och kontext

  Författare :Caroline Graeske; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bortom ödelandet : En studie i Stina Aronsons författarskap

  Författare :Caroline Graeske; Margaretha Fahlgren; Petra Broomans; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Literature; gender; historical context; literary field; narrative technique; idiom; aesthetics; ethics; Litteraturvetenskap; Stina Aronson; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : This thesis deals with the writing of Stina Aronson. The main objective is to study how Aronson (1892–1956) developed as a writer in a contempory cultural context, as well as to revise the image of Aronson as a provincial writer. LÄS MER

 3. 3. Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning

  Författare :Björn Bradling; Ylva Lindberg; Anette Svensson; Caroline Graeske; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; literature teaching and learning; transformative learning; phronesis; ‘didactic potential’; estrangement effect; Verfremdungeffekt; upper secondary school; John Ajvide Lindqvist;

  Sammanfattning : “Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning“ är en litteraturdidaktisk studie i forskningsämnet pedagogik som tar syftestexten för litteraturundervisningen i det gymnasiala svenskämnet som utgångspunkt. Genom en förstudie där elva svensklärare och en skolbibliotekarie samtalar i fokusgrupper riktas projektet mot sitt huvudfokus som är en läsloggsintervention där 31 elever i gymnasiekursen Svenska 3 läser John Ajvide Lindqvists “Låt den rätte komma in” (Ordfront, 2004/2015). LÄS MER