Sökning: "Carolin Folkesson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Carolin Folkesson.

 1. 1. Om beroende av motoriserade transporter för vardagens inköp tillgänglighet till handel i Karlshamn och Ronneby 1980-1998

  Detta är en avhandling från Lund : Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Carolin Folkesson; ; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Accessibility; Motorised transports; Shopping; Distance; ArcView; Karlshamn; Ronneby;

  Sammanfattning : This graduate thesis analyses how the accessibility to shopping changed from 1980 through 1998 in two Swedish population centres, Karlshamn and Ronneby. The study focuses on how the distances to shopping changed over time, if the resident, due to the distances, were dependent on motorised transport for everyday shopping and if the accessibility to shopping differed between the two population centres. LÄS MER

 2. 2. Om beroende av motoriserade transporter för vardagens inköp : tillgänglighet till handel i Karlshamn och Ronneby 1980-1998. Lic

  Detta är en avhandling från Institutionen för Teknik och samhälle, LTH

  Författare :Carolin Folkesson; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER