Sökning: "Carl"

Visar resultat 1 - 5 av 2817 avhandlingar innehållade ordet Carl.

 1. 1. Snorre Sturlesons Yngliga-saga öfversatt och förklarad. Akademisk afhandling som ... under inseende af mag. Carl Säve .... för philosophiska graden till allmän granskning framställes af Carl Nordberg Norrl. å mindre gustavianska lärosalen d. 20 maj 1854 ... ., 2

  Författare :Carl Säve; Carl Nordberg; Carl Säve; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Snorre Sturlesons Yngliga-saga öfversatt och förklarad. Akademisk afhandling som ... under inseende af mag. Carl Säve .... för philosophiska graden till allmän granskning framställes af Carl Johan Wallstersson Gestr.-Helsinge. å mindre gustavianska lärosalen d. 30 maj 1854 ... ., 3

  Författare :Carl Säve; Carl Johan Wallstersson; Carl Säve; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Snorre Sturlesons Yngliga-saga öfversatt och förklarad. Akademisk afhandling som ... under inseende af mag. Carl Säve .... för philosophiska graden till allmän granskning framställes af Carl Ocklind Norrl., Adlersp. stip. å mindre gustavianska lärosalen d. 3 juni 1854 ... ., 5

  Författare :Carl Säve; Carl Ocklind; Carl Säve; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Om dana-arf. Akademisk afhandling, ... till offentlig granskning framställd af Carl Axel Juel ... och Carl Alfred Pallin af Wermlands Landskap, i Oeconomiska Lärosalen den 30 april 1851 p. v. t. e. m. 7

  Författare :Carl Axel Juel; Carl Alfred Pallin; Carl Axel Juel; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om dana-arf. Akademisk afhandling, ... till offentlig granskning framställd af Carl Axel Juel ... och Carl Henrik Sandelin af Wermlands Landskap, i Gustavianska Lärosalen den 26 mars 1851 på v. t. f. m. 3

  Författare :Carl Axel Juel; Carl Henrik Sandelin; Carl Axel Juel; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER