Sökning: "Carl-Gustav Holdar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carl-Gustav Holdar.

  1. 1. Deglaciationsförloppet i Torneträsk-området efter senaste nedisningsperioden, med vissa tillbakablickar och regionala jämförelser

    Detta är en avhandling från Stockholm : Geologiska Föreningen i Stockholm

    Författare :Carl-Gustav Holdar; Stockholms högskola.; [1957]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER