Sökning: "Carl-Gustaf Bornehag"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Carl-Gustaf Bornehag.

 1. 1. Mönsteranalys av inomhusluft : Undersökning av luftkvaliteten i sjuka hus med flytspackelproblem

  Författare :Carl-Gustaf Bornehag; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Den hälsomässiga effekten som rapporteras i samband med sjuka-hus syndromet (SBS), vars orsak är okänd, kan betraktas som ett mönster av icke specifika symptom såsom irritationer i ögon, näsa och mun, upplevelser av torra sletnhinnor och hud, hudrodnad, mental trötthet och upplevelse av svag men ihållande lukt. Aven exponeringar i inomhusluften kan beskrivas som ett mönster av en mängd olika ämnen, exempelvis VOC, partiklar, sporer m. LÄS MER

 2. 2. Mönsteranalys av inomhusluft. Undersökning av luftkvaliteten i sjuka hus med flytspackelproblem

  Författare :Carl-Gustaf Bornehag; Avdelningen för Byggnadsfysik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SBS; Mönsteranalys; Luftkvalitet; VOC; Enkäter; Kaseinhaltigt flytspackel; Sjuka hus; Inomhusluft; Spackel och kitt; Sick building syndrome;

  Sammanfattning : Den hälsomässiga effekten som rapporteras i samband med sjuka-hus syndromet (SBS), vars orsak är okänd, kan betraktas som ett mönster av icke specifika symptom såsom irritationer i ögon, näsa och mun, upplevelser av torra sletnhinnor och hud, hudrodnad, mental trötthet och upplevelse av svag men ihållande lukt. Aven exponeringar i inomhusluften kan beskrivas som ett mönster av en mängd olika ämnen, exempelvis VOC, partiklar, sporer m. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa

  Författare :Lisbet Engh; Ulla-Britt Eriksson; Carl-Gustaf Bornehag; Ina Borup; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child Maltreatment; Emotions; Foster Care; Public Health; Pupils; School Nurse; Sweden; Skolsköterska; Elevhälsan; Hälsosamtal; Hälsa; Psykisk ohälsa; Livsstil; Barnmisshandel; Sexuella övergrepp; Familjehemsplacerade barn; Barnets rättigheter; Skolanknytning; Skolmisslyckande; Fokusgruppsintervju; Populationsstudie; Grounded Theory; Tematisk analys; Emotioner; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Since children are a vulnerable group, the society has a special responsibility to protect them. The school nurse sees all pupils at school at regular health visits and thereby gains knowledge of their health and living conditions. LÄS MER

 4. 4. Indoor Environmental Factors and Chronic Diseases in Swedish Pre-School Children : Risk factors and methodological issues investigated in a longitudinal study on airway diseases and autism spectrum disorder

  Författare :Malin Larsson; Carl-Gustaf Bornehag; Staffan Janson; Gunilla Wieslander; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; asthma; rhinitis; eczema; autism spectrum disorder; indoor environment; moisture related problems; chemical exposure; methodological issues; Public health science; Folkhälsovetenskap; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Asthma and allergies have increased considerably during the past 40-50 years. Along with this increase, a heightened awareness regarding different neuro-developmental disorders such as autism spectrum disorder has occurred and it has been proposed that such disorders are also on the increase. LÄS MER

 5. 5. Phthalates : On the issue of sources, human uptake, time trends and health effects

  Författare :Huan Shu; Carl-Gustaf Bornehag; Eewa Nånberg; Åke Svensson; Tina Kold Jensen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Phthalates; Asthma; Pregnant; Exposure; Endocrine disrupting chemicals; SELMA; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Human health depends on a well-functioning endocrine system to regulate hormone release for normal bodily functions. Endocrine disrupting chemicals (EDCs) constitutes a group of chemicals, included in many commonly used products, (e.g. LÄS MER