Sökning: "Carl von Zeipel"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Carl von Zeipel.

 1. 1. Om specialkombinationer. Akademisk afhandling, som ... till offentlig granskning framställes af mag. Victor von Zeipel och Carl Fredr. Conrad Höök af Wermlands nat. på öfra philosophiska lärosalen den 31 maj 1853 p. v. t. e. m., III

  Författare :Viktor von Zeipel; Carl Fredrik Conrad Höök; Viktor von Zeipel; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertatio mathematica de lineis curvis, e sectionibus conicis, per additionem vel subtractionem cosinus, derivatis. Quam approbante ampl. ord. phil. Ups. p. p. mag. Jonas J. Brändström ... et Carolus Samuelis Freder. von Zeipel Uplandi. In audit. Gustaviano d. X Dec. MDCCCVIII. h. c

  Författare :Jonas Jonae Brändström; Carl von Zeipel; Jonas Jonae Brändström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Försonarn vid sitt bröst, en stjernkrönt Qvinna" : jungfru- och moderstematiken hos C.J.L. Almqvist och P.D.A. Atterbom

  Författare :Anders Persson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Swedish Romanticism; Mariology; androgynous; C.J.L. Almqvist; P.D.A. Atterbom; Carl von Zeipel; Jakob Böhme; Emanuel Swedenborg;

  Sammanfattning : The present Ph.D. dissertation proceeds from poetry on the theme of the Virgin Mary which blossomed for several decades during the Romantic era and is dedicated to the use of its virgin and maternal themes in the work of C.J. LÄS MER