Sökning: "Carl Yngve Sahlin"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Carl Yngve Sahlin.

 1. 1. Har Hegel öfvervunnit dualismen? Academisk afhandling, som med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offentlig granskning framställes af Mag. Carl Yngve Sahlin och Frans Oscar Kjerrström af Södermanlands och Nerikes nation. å Gustavianska lärosalen d. 18 maj 1853. p. v. t. f. m., 3

  Detta är en avhandling från Upsala, C. A. Leffler. 1853

  Författare :Carl Yngve Sahlin; Frans Oscar Kjerrström; Carl Yngve Sahlin; [1853]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Har Hegel öfvervunnit dualismen? Academisk afhandling, hvars andra del med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offentlig granskning framställes af Mag. Carl Yngve Sahlin och Claes David Lindblad af Östgötha nation. Stiegl.stip. å Gustavianska lärosalen d. 23 mars 1853. p. v. t. f. m., 2

  Detta är en avhandling från Upsala, C. A. Leffler. 1853

  Författare :Carl Yngve Sahlin; Claes David Lindblad; Carl Yngve Sahlin; [1853]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om negationen, med särskildt afseende på Hegelska logiken. Med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offentlig granskning framställd af mag. Elias August Carlsten ... och Carl Yngve Sahlin af Vermlands nation. På gustavianska auditorium den 12 nov. 1845 ..., IV

  Detta är en avhandling från Upsala Wahlström & C

  Författare :Elias August Carlsten; Carl Yngve Sahlin; Elias August Carlsten; [1845]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Har Hegel öfvervunnit dualismen? Academisk afhandling, hvars första del med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke under inseende af Mag. Sigurd Ribbing ...för philosophiska graden författad och utgifven af Carl Yngve Sahlin af Wermlands nation till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen d. 13 juni 1851. p. v. t. f. m., 1

  Detta är en avhandling från Upsala, C. A. Leffler. 1851

  Författare :Sigurd Ribbing; Carl Yngve Sahlin; Sigurd Ribbing; [1851]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER