Sökning: "Carl Thomas Järta"

Visar resultat 6 - 8 av 8 avhandlingar innehållade orden Carl Thomas Järta.

 1. 6. De habitu eloquentiæ Romanæ ex ingenio reipublicæ intelligendo meditamenta quæ ... præside mag. Carol. Joh. Lundvall ... Carolus Thomas Järta Vestmanno Dalecarlus in audit. Gustav. die VIII Junii MDCCCXXII. H. A. M. S

  Författare :Carl Johan Lundvall; Carl Thomas Järta; Carl Johan Lundvall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. Under deras kongl. högheters kronprinsens academiens cancellers och kronprinsessans vistande i Upsala, Theser till allmän granskning i gustavianska lärosalen den ... jun. 1825 utgifne af Samuel Grubbe professor i theoretiska philosophien och Carl Thomas Järta studerande af Westmanlands och Dahla nation

  Författare :Samuel Grubbe; Carl Thomas Järta; Samuel Grubbe; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 8. Opiniones historicorum de numero incolarum Sueciae pristinis temporibus permagno, quanam probabilitate nitantur, disquisitio. Quam ... præside mag. Ol. Kolmodin ... pro gradu philosophico p.p. auctor Carolus Thomas Järta stip. Helmf. westmanno-dalekarlus. In audit. Gust. die XI junii MDCCCXXVII., Sect. 1

  Författare :Olof Kolmodin; Carl Thomas Järta; Olof Kolmodin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER