Sökning: "Carl Stenhammar"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden Carl Stenhammar.

 1. 1. Academisk afhandling om ägodelningar hvaraf andra delen ... af Carl Johan Haggren ... och Axel Westlinger af Westmanl. och Dala nation framställes till offenteligen granskning å gustavianska lärosalen den 18 maji 1811. på vanlig tid före middagen., Del 2

  Detta är en avhandling från Upsala, hos Stenhammar och Palmblad, kongl. acad. boktr

  Författare :Carl Johan Haggren; Axel Westlinger; Carl Johan Haggren; [1811]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Caput XXXI Corani Arabice et Suethice. Cujus partem primam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Carol. Fr. Björkman ... et Johannes Petr. Schoultze Ostrogothus. In audit. Gustav. die XV Maji MDCCCXIII. H. a. m. s., P. 1

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant Stenhammar et Palmblad, reg. academiæ typographi

  Författare :Carl Fredrik Björkman; Johan Peter Schoultze; Carl Fredrik Björkman; [1813]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Caput XXXI Corani Arabice et Suethice. Cujus partem tertiam et ultimam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Carol. Fr. Björkman ... et Johannes Fredericus Hjorth, Gothoburgensis. In audit. Gustav. die VII Maj. MDCCCXIV. H. a. m. s., P. 3

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant Stenhammar et Palmblad, reg. academiæ typographi

  Författare :Carl Fredrik Björkman; Johan Fredric Hjorth; Carl Fredrik Björkman; [1814]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Canticum Davidis II Sam. cap. XXIII. vers. 1-7. Versione et notis philologicis illustratum quod ... publico examini subiiciunt mag. Carolus Adamus Ipson ... et Gustavus Wilhelmus Gumælius ... sudermanno-nericii in audit. Gustaviano die XV junji[!] MDCCCXI

  Detta är en avhandling från Upsaliæ excudebant Stenhammar et Palmblad regiæ academiæ typographi

  Författare :Carl Adam Ipson; Gustaf Wilhelm Gumælius; Carl Adam Ipson; [1811]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De re Græcorum militari. Dissertatio academica quam ... publice ventilandam sistunt Carolus Meurling ... et Andreas Magn. Ekbäck ostrogothi in audit. Gustav. die XXIX maji MDCCCXI. P. I

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant Stenhammar et Palmblad reigæ academiæ typographi

  Författare :Carl Meurling; Anders Magnus Ekbäck; Carl Meurling; [1811]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER