Sökning: "Carl Magnus Pålsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carl Magnus Pålsson.

  1. 1. Ombyggnad pågår : Lunds tekniska högskola och ingenjörsrollens förändring

    Detta är en avhandling från History of Science and Ideas

    Författare :Carl Magnus Pålsson; [2003]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; educational reform; Higher education; polytechnics; History of philosophy; engineering education; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria;

    Sammanfattning : This study deals with the transformation of institutions of higher technical education in Sweden. It situates those processes in the context of educational reforms during the second half of the 20th century. Lund Institute of Technology, Lunds tekniska högskola (LTH), is focused upon. LÄS MER