Sökning: "Carl Jacob Örnberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carl Jacob Örnberg.

  1. 1. Pindari Olympiorum ode undecima. Quam, cons. ampl. ord. philos. Upsal. præside mag. Christoph. Dahl ... exhibet Carolus Jacobus Örnberg, Westrobotniensis. In audit. Gust. maj. d. 14 Junii 1797. H. c

    Författare :Christopher Dahl; Carl Jacob Örnberg; Christopher Dahl; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER