Sökning: "Carl Henrik Bergstrand"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade orden Carl Henrik Bergstrand.

 1. 1. Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Carl Jacob Johannes Lindhagen af Östgötha landskap, och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 16 mars 1844 p. v. t. f. m., 7

  Författare :Carl Henrik Bergstrand; Carl Jacob Johannes Lindhagen; Carl Henrik Bergstrand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Carl Rinman af Uplands nation, Bobergsk stip. och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 21 maj 1845 p. v. t. f. m., 17

  Författare :Carl Henrik Bergstrand; Carl Rinman; Carl Henrik Bergstrand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Carl Alfred Küsel af Gestr. och Helsinge landskap. Och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 13 december 1845 p. v. t. f. m., 20

  Författare :Carl Henrik Bergstrand; Carl Alfred Küsel; Carl Henrik Bergstrand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Carl Mauritz Hellström af Uplands och Roslags nation och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 12 juni 1844 p. v. t. f. m., 10

  Författare :Carl Henrik Bergstrand; Carl Mauritz Hellström; Carl Henrik Bergstrand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Chirurgiska iakttagelser. Akademisk afhandling, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Carl Simon Cronstrand af Stockholms nation, Stjerncreutz stipend. och till offentlig granskning framställd på medicinska auditorium d. 18 mars 1848 p. v. t. e. m., 28

  Författare :Carl Henrik Bergstrand; Carl Simon Cronstrand; Carl Henrik Bergstrand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER