Sökning: "Carl Eriksson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Carl Eriksson.

 1. 1. Epidemiological and therapeutic aspects of Inflammatory Bowel Disease

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Carl Eriksson; Örebro universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Inflammatory bowel disease; ulcerative colitis; Crohn’s disease; cohort study; population-based; colectomy; disease course; anaemia; azathioprine; 6-mercaptopurine; vedolizumab;

  Sammanfattning : Introduction: The two main forms of inflammatory bowel disease (IBD) are Crohn’s disease and ulcerative colitis. These are chronic inflammatory disorders, mainly affecting the gastrointestinal tract. LÄS MER

 2. 2. Undersökningar över spektra av den neutrala och den enkelt joniserade kväveatomen

  Detta är en avhandling från Carl Bloms Boktryckeri

  Författare :Karl Börje Eriksson; [1958]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:40;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The End of Piracy : Rethinking the History of German Print Piracy in the Early Nineteenth Century

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of History of Science and Ideas, Uppsala University

  Författare :Jens Eriksson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Authorship; piracy; reprinting; authorial rights; idealism; romanticism; mechanical reproduction; fair catalogs; bibliopolitics; the German book market; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation is an historical study of the German book trade in the early decades of the nineteenth century. In this period, German states passed authorial rights reforms that prompted energetic discussions about the definition of authorship and unauthorized reprinting. LÄS MER

 4. 4. Afhandling om de amphibier och fiskar, som i Bibelen omtalas. Första delen. Med Medicinska Facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af Erik Henrik Eriksson af Östgötha landskap ... och til granskning framstäld uti Botan. lectionssalen d. 14 nov. 1827

  Detta är en avhandling från Upsala, hos Palmblad & C

  Författare :Carl Peter Thunberg; Uppsala universitet.; [1827]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER