Sökning: "Carl Christoffer"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Carl Christoffer.

 1. 1. Carl Christoffer Gjörwell 1766-1837 : byggnader och inredningar i Sverige och Finland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholmia

  Författare :Ursula Sjöberg; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Gjörwell; Carl Christoffer; 1766-1837; Arkitektur; Finland; Nyklassicismen;

  Sammanfattning : Carl Christoffer Gjörwell 1766-1837. Architecture and interior decorative art in Sweden and Finland from the time of Gustav 111 to that of Karl XlVJohan. The intent of this thesis is to map the life and work of Carl Christoffer Gjörwell. LÄS MER

 2. 2. Känslans patriark sensibilitet och känslopraktiker i Carl Christoffer Gjörwells familj och vänskapskrets, ca 1790-1810

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ina Lindblom; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sensibility; sentimentalism; emotional practices; emotional community; history of emotions; eighteenth century; Carl Christoffer Gjörwell; friendship; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of how the culture of sensibility was expressed in the everyday practices and social relations of the Gjörwell family. Headed by publicist, publisher and royal librarian Carl Christoffer Gjörwell (1731-1811), the Gjörwell family served as the centre of a wide circle of friends in late 18th-century Stockholm. LÄS MER

 3. 3. God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Tilda Maria Forselius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sedolärande Mercurius; Then Swänska Argus; Bref Om Blandade Ämnen; Brefwäxling; early periodicals; Spectator-genre; moral weeklies; epistolary form; letters to the editor; letter writing practices; eighteenth century literature; Carl Carlsson [Carleson]; Edvard Carlsson [Carleson]; Olof Dalin [von Dalin]; Carl Christoffer Gjörwell; Catharina Ahlgren; coffee houses in Stockholm; handwritten newspapers; Eva Insenstierna;

  Sammanfattning : The thesis deals with the early press of 'moral weeklies' in Sweden during the period 1730 to 1773, focussing on media technological conditions and the uses of the epistolary form. This genre, which initially followed the pattern of the English Spectator, emerged in the 1730s with nine journals produced in Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Marie Löwendahl; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; General and comparative literature; the eighteenth century; women s letter-writing; the familiar letter; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of women's letter-writing in eighteenth-century Sweden. The letters are written by a number of women from the uppper classes (nobility and bourgeoisie) during the last two decades of the eighteenth century. The majority of the letters are written in Swedish, some however in French. LÄS MER