Sökning: "Carl Aurivillius"

Visar resultat 1 - 5 av 72 avhandlingar innehållade orden Carl Aurivillius.

 1. 1. På deras konglige majestäters allernådigsta befallning och i deras, samt hans konglig höghets kronprinsens och den kongliga prinsessans, höga närvaro blifver följande korta avhandling till allmänt ompröfvande framställd af præses Carl Aurivillius kongl. professor i poesien och respondens Carl Eduard Taube baron. I stora carolinska lärosalen den 25 septemb. 1759. För middagen

  Författare :Carl Aurivillius; Carl Edvard Taube; Carl Aurivillius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Cratini veteris comoedographi reliquiæ, quas venia ampl. facult. philos. Upsal. publico examini subjiciunt Carolus Eman. Aurivillius ... et Ericus Wilhelmus Aurivillius Uplandi. P. I. In audit. Gust. die VIII Junii MDCCCXXIV. h. a. m. s

  Författare :Carl Emanuel Aurivillius; Eric Wilhelm Aurivillius; Carl Emanuel Aurivillius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De glossariis Græcis manuscriptis in bibliotheca reg. acad. Upsaliensis asservatis disquisitio. Quam venia ampl. facult. philos. Upsal. publico examini subjiciunt mag. Carolus Em. Aurivillius ... et Fabianus Udalricus Aurivillius stip. Stiegler Uplandi. P. IV. In audit. Gust. die VI Junii MDCCCXXII. h. a. m. s

  Författare :Carl Emanuel Aurivillius; Fabian Ulric Aurivillius; Carl Emanuel Aurivillius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. De Romanis ante Horatium satirarum scriptoribus dissertatio quam venia ampliss. facult. philos. Upsaliens. p. p. mag. Carolus Emanuel Aurivillius ... et Carolus Augustus Hagberg Uplandus sect. III. In audit. Gust. die XII Dec. MDCCCXXVII. h. a. m. s

  Författare :Carl Emanuel Aurivillius; Carl August Hagberg; Carl Emanuel Aurivillius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dissertatio academica de Proteo Aegyptio, quam, consentiente ampliss. ord. philos. in reg. academ. Upsal. præside ... Carolo Aurivillio ... in audit. Gustaviano die XVI. Julii MDCCLX. h.a.m.s. æquæ bonorum censuræ subjicit Carolus Johannes Brag, Bahusia-Gothoburgensis

  Författare :Carl Aurivillius; Carl Johan Brag; Carl Aurivillius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER