Sökning: "Carina persson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Carina persson.

 1. 1. I skuggan av lungcancer : närståendes erfarenheter

  Författare :Carina Persson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Närstående tar ett allt större ansvar för vård och omsorg om familjemedlemmar som är sjuka. De demografiska förändringarna med ett proportionellt sett större antal äldre i befolkningen, den rådande hälso- och sjukvårdspolicyn och den medicintekniska utvecklingen, har förts fram som några av orsakerna till att närståendes ansvar ökat. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av lungcancer - närståendes erfarenheter

  Författare :Carina Persson; Petter Gustavsson; Karin Sundin; Inger Ekman; vårdvetenskap och samhälle Neurobiologi; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Molecular Astrophysics in Star-forming Regions with the Odin Satellite

  Författare :Carina Persson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The interstellar medium is the cradle of life, stars and planets in the evolving Universe. Stars are born deep inside cold and dark molecular clouds, and affect the dynamical conditions in local regions by powerful winds, outflows, and by supernova explosions. LÄS MER

 4. 4. Molecular observations at high and low redshifts with the Odin satellite

  Författare :Carina Persson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ISM: abundances -- ISM: molecules -- ISM: individual Orion KL -- ISM: individual S140 -- Radio lines: ISM -- Submillimeter -- Line: profiles -- Line: formation -- Cosmology: early Universe -- Cosmology: observations;

  Sammanfattning : The papers in this thesis have the aim of expanding our knowledge of different processes related to star formation in the early Universe and at present times. A complex chemistry occurs in star forming clouds and by observing molecules, information about the necessary physical and chemical conditions for star formation can be obtained. LÄS MER

 5. 5. The Modified Version of the Postural Assessment Scale for Stroke Patients. Measurement properties and a longitudinal follow-up

  Författare :Carina Ulla Persson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :postural balance; stroke; outcome;

  Sammanfattning : The Modified Version of the Postural Assessment Scale for Stroke Patients (SwePASS) Measurement properties and a longitudinal follow-up Carina U Persson Department of Rehabilitation Medicine, Institute of Neuroscience and Physiology at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg Göteborg, Sweden ABSTRACT Impaired postural control is common after stroke and might result in a fall. The consequence of a fall might be injuries, fear of falling, fear of movement, physical inactivity and impaired quality of life. LÄS MER