Sökning: "Carina Lundberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carina Lundberg.

  1. 1. Chronic Arthritis in Rats; Pathogenesis and genetic factors

    Detta är en avhandling från Center for Molecular Biomedicine, Lund University

    Författare :Carina Vingsbo Lundberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rheumatology locomotion; muscle system; Skeleton; autoimmunity inflammation adjuvans MHC association; Skelett; muskelsystem; reumatologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ärfltiga faktorer orsakar ledgångsreumatism Reumatoid artrit (RA) även kallat ledgångsreumatism är en ledsjukdom som drabbar 1% av befolkningen, framförallt kvinnor. Orsaken till sjukdommen är inte känd, men man tror att det finns en ärftlig faktor som avgör om en viss individ kan utveckla reumatoid artrit eller inte. LÄS MER