Sökning: "Carina Fasth"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Carina Fasth.

 1. 1. Theoretical Studies of Electron Transport in Quantum Dot Structures

  Författare :Carina Fasth; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : We calculate the phase property of the reflection coefficient in two-terminal structures using a lattice tight-binding model. It is seen that, provided that there exist two coherent reflection paths, the reflection probability can be zero for certain electron energies. LÄS MER

 2. 2. Transport Studies of Local-Gate Defined Quantum Dots in Nanowires

  Detta är en avhandling från Solid State Physics

  Författare :Carina Fasth; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Semiconductory physics; Fysik; Physics; quantum devices; nanowire; quantum dot; Halvledarfysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvantprickar är objekt där elektroner är instängda i en mycket liten volym (av storleksordningen 100 nanometer i varje riktning). I den här avhandlingen har vi studerat kvantprickar definierade i nanotrådar av halvledarmaterial. LÄS MER