Sökning: "Carina Borgström Källén"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Carina Borgström Källén.

 1. 1. När musik gör skillnad : genus och genrepraktiker i samspel

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Carina Borgström Källén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; gender; genre practice; upper secondary school; arts programmes; social embodiment; musical action; ensemble; preparatory music education; gender relations; the heterosexual matrix; cultural capital;

  Sammanfattning : The specific aim of the thesis is to highlight and problematise how gender in interplay with practice of genre is expressed and constructed in musical action. I discuss the interplay between gender and genre practice in conjunction with music education based on the em- pirical findings from eight ensemble groups in Swedish upper secondary arts programmes. LÄS MER

 2. 2. När musiken står på spel - En genusanalys av gymnasieelevers musikaliska handlingsutrymme

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Carina Borgström Källén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; genus; musikalisk handling; positioner; genusrelationer; genrepraktiker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER