Sökning: "Career Experience"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade orden Career Experience.

 1. 1. Social representations of career and career guidance in the changing world of working life

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Education and Communication

  Författare :Ingela Bergmo-Prvulovic; Christina Chaib; Mohamed Chaib; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career; career development; career guidance; career guidance practice; educational and vocational guidance; guidance counselling; changing world of working life; European policy; lifelong learning; human resource strategies; human resource profession; social representations; document analysis; free associations method; qualitative content analysis; subjective career; objective career;

  Sammanfattning : This thesis explores the meaning of career as a phenomenon and its implication for career guidance. In 1996, career as a phenomenon was more or less considered to be an obsolete or even extinct phenomenon. Since then, career guidance has received increased attention along with the increased interest in lifelong learning strategies. LÄS MER

 2. 2. Entrepreneurship, Career Experience and Learning - Developing Our Understanding of Entrepreneurship as an Experiential Learning Process

  Detta är en avhandling från SIRE, Halmstad University

  Författare :Diamanto Politis; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial Learning; Career Experience; Experimental Learning; Entrepreneurial Knowledge; management; Företagsledning; Management of enterprises; entrepreneurial knowledge; experiential learning; Entrepreneurial learning; career experience;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varför är vissa individer bättre på att identifiera och exploatera nya affärsmöjligheter än andra? Ett antagande som ofta lyfts fram är att framgångsrika entreprenörer förväntas ha utvecklat specifika kunskaper genom tidigare karriärerfarenhet, vilket i sin tur främjar deras entreprenörskap. Om detta antagande stämmer, hur kan vi förstå denna erfarenhetsbaserade lärprocess? Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla begrepp som ökar vår förståelse för entreprenörskap som en erfarenhetsbaserad lärprocess, och baserat på detta empiriskt testa ett konceptuellt ramverk som förklarar hur individer skapar entreprenöriell kunskap genom karriärerfarenhet. LÄS MER

 3. 3. Lärande i professionellt samtalsstöd Villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Christer Langström; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; Unemployment; Career Guidance; Career Coaching; Career Processes; Conditions; Recognition; Dialogue; Relationship; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute knowledge to how professional conversations such as career guidance and coaching contribute to adults’ learning in their career development. Unemployment is a topic that has recently gained much attention in the political debate as well as in society. LÄS MER

 4. 4. Global careerists’ identity construction A narrative study of repeat expatriates and international itinerants

  Detta är en avhandling från Umeå : Handelshögskolan vid Umeå universitet, Umeå School of Business

  Författare :Malin Näsholm; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; global careers; repeat expatriates; international itinerants; narrative; career; identity construction; social identity;

  Sammanfattning : Research on international work experiences has to a great extent focused on an international assignment as a single event, and on how to optimize it from the organization’s perspective. This thesis addresses individuals’ subjective experiences of international work experiences and focuses on individuals with global careers, who see working abroad as a major element of their careers, involving several international assignments or international work experiences. LÄS MER

 5. 5. Kön, lön och karriär Sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-talet

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Sune Dufwa; Växjö universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; nurses; professionalisation; gender; career; masculinity; femininity; nursing profession; feminism; union leaders; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : In a Swedish context this thesis deals with male integration in the profession of nursing during the last 50 years of the twentieth century.I focus on four different topics.At first the pioneer era is discussed, that is in the beginning of the 50s, when men were allowed to enter the nursing profession and become nurses. LÄS MER