Sökning: "Carcinoid"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet Carcinoid.

 1. 1. Carcinoid tumors : clinical studies and the use of tachykinins as tumor markers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingrid Norheim; [1986]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Carcinoid tumors : clinical aspects and the use of somatostatin analogues for characterization and treatment

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Tiensuu Janson; [1995]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Midgut Carcinoid Tumours New Diagnostic Procedures and Treatment

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Staffan Welin; Eva T. Janson; Barbro Eriksson; Larry Kvols; [2007]
  Nyckelord :Medicine; Midgut carcinoid tumour; Chromogranin A; Carcinoid heart disease; Survival; Octreotide pamoate; Tyrosine kinase receptors; Platelet derived growth factor receptor; Epidermal growth factor receptor; Medicin;

  Sammanfattning : Midgut carcinoid tumours are rare with an incidence of 0.5-2.1/100 000. The primary tumour is usually small and grows slowly but has almost always set metastases at diagnosis. LÄS MER

 4. 4. Carcinoid heart disease : a clinical, biochemical and morphological study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lennart Lundin; [1989]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Midgut carcinoid tumors : aspects on symptoms, surgery and survival

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Charalampos Charlie Makridis; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER