Sökning: "Carbon Dioxide Capture"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade orden Carbon Dioxide Capture.

 1. 1. Ammonia as an Absorbent of Carbon Dioxide in Post-Combustion Capture - an Experimental, Technical and Economic Process Evaluation

  Författare :Henrik Jilvero; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; cost of capture; carbon dioxide; carbon capture; power plant; ammonia; process simulations;

  Sammanfattning : Carbon capture and storage is vital to facilitating the transition from our current fossil fuel-based energy system to a sustainable energy system. The concept of post-combustion capture is based on the selective chemical absorption of carbon dioxide (CO2). LÄS MER

 2. 2. Green consumption energy use and carbon dioxide emission

  Detta är en avhandling från Umeå : Kulturgeografi

  Författare :Eva Alfredsson; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Energy consumption; Carbon dioxide emission; Energy intensity; Carbon intensity; Life cycle assessment; Consumption patterns; Lifestyles; Systems analysis; Microsimulation modelling; Demography; Sustainability; Rebound effects; Substitution effects; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the quantitative potential to reduce energy requirements and CO2 emissions through changed patterns of consumption, given unchanged levels of consumption expenditure. The thesis question is analysed using a systems analysis approach which in this case means that life cycle assessment data on energy requirements and CO2 emissions related to household consumption are combined with a financial and behavioural analysis to make sure that the budget constraint is kept and that both the first and second order effects of adopting a green consumption pattern are analysed. LÄS MER

 3. 3. Kolets återkomst Koldioxidavskiljning och lagring i vetenskap och politik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Hansson; Jonas Anshelm; Mats Westermark; Alf Hornborg; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Carbon capture; carbon storage; coal power; CCS; energy politics; climate politics; scenario; ecological modernization; Koldioxidavskiljning; koldioxidlagring; kolkraft; CCS; ekologisk modernisering; energipolitik; klimatpolitik; scenario; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : I denna avhandling studeras en ny teknik för att hantera växthuseffekten. Den nya tekniken heter koldioxidavskiljning och lagring (CCS) och granskades av FN:s klimatpanel 2005 och tillskrevs då möjligheterna att stå för 15-55% av alla CO2-reducering fram till 2100 och detta till en 30% lägre kostnad än vad som annars vore möjligt. LÄS MER

 4. 4. Ammonia-Based Post-Combustion Capture of Carbon Dioxide

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Henrik Jilvero; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; CCS; Ammonia; Post-combustion;

  Sammanfattning : Post-combustion capture of carbon dioxide is one of the measures to reduce emissions of carbon dioxide from large point source emitters. In post-combustion capture the carbon dioxide is absorbed from the flue gas by means of a liquid absorbent. LÄS MER

 5. 5. Oxy-Fuel Combustion Combined Cycles for Carbon Capture

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Egill Maron Thorbergsson; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; conceptual compressor design; oxy-fuel combustion combined cycles; Graz cycle; Carbon capture and storage; Semi-closed Oxy-fuel Combustion Combined Cycle;

  Sammanfattning : A short and medium term method to decrease carbon dioxide emissions is carbon capture and storage. This method captures carbon dioxide from point sources of emissions and then stores the carbon dioxide in geological formations. LÄS MER