Sökning: "Camilla Hansson Petersen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Camilla Hansson Petersen.

  1. 1. Alzheimer disease associated Abeta and gamma-secretase : Mitochondrial localization and involvement in cell death

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

    Författare :Camilla Hansson Petersen; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : In several neurodegenerative disorders, including Alzheimer disease (AD) and Parkinson disease (PD), protein aggregation is accompanied by mitochondrial dysfunction. An increasing number of proteins found in mitochondria have multiple localizations. LÄS MER