Sökning: "Camilla Gåfvels"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Camilla Gåfvels.

  1. 1. Skolad blick på blommor : Formandet av yrkeskunnande i floristutbildning

    Författare :Camilla Gåfvels; Marianne Teräs; Viveca Lindberg; Ingrid Carlgren; Per Andersson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vocational knowing; floristry education; professional vision; interaction; assessment actions; didaktik; Didactics;

    Sammanfattning : This article-based thesis focuses on the formation of vocational knowing within adult and upper secondary floristry education in Sweden. Three articles explore classroom interaction and assessment actions; a fourth considers changes in vocational subject matter during the period 1990–2015. LÄS MER