Sökning: "Camilla Björklund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Camilla Björklund.

  1. 1. Hållpunkter för lärande. Småbarns möten med matematik

    Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Förlag

    Författare :Camilla Björklund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; småbarn; matematik; lärande;

    Sammanfattning : .... LÄS MER