Sökning: "Camilla Axelsson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Camilla Axelsson.

 1. 1. Formalisering som hinder och möjlighet i små företag : en studie av arbetsmiljöarbete i ur ett lärandeperspektiv

  Författare :Camilla Axelsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Utvecklingen av krav på arbetsmiljöarbete har gått mot en ökad formalisering. Föreliggande avhandling fokuserar på de svårigheter som finns i små företag att möta de nya kraven då arbetsmiljöarbete i den typen av företag vanligen organiseras informellt. LÄS MER

 2. 2. Existential issues in surgical care : Nurses’ experiences and attitudes in caring for patients with cancer

  Författare :Camilla Udo; Ella Danielson; Christina Melin-Johansson; Bertil Axelsson; Ingela Henoch; Britt-Marie Ternestedt; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; cancer care; educational intervention; existential; nurses; surgical care; Hälsa och välfärd; Health and Welfare;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore surgical nurses’ experiences of being confronted with patients’ existential issues when caring for patients with cancer, and to examine whether an educational intervention may support nurses in addressing existential needs when caring for patients with cancer. Previously recorded discussions from supervision sessions with eight healthcare professionals were analysed (I), written descriptions of critical incidents were collected from 10 nurses, and interviews with open questions were conducted (II). LÄS MER

 3. 3. 11C-Acetate-PET/CT in Primary Staging of High-Risk Prostate Cancer

  Författare :Sara Strandberg; Katrine Riklund; Camilla Thellenberg-Karlsson; Jan Axelsson; Lennart Blomqvist; Jens Sörensen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Radiology; radiologi; Oncology; onkologi;

  Sammanfattning : Prostate cancer (PC) is the second most common cancer in men worldwide, affecting ~12%. Although most are clinically insignificant low-risk cancers, the more aggressive high-risk cancers require correct staging, prior to curative radiotherapy or surgery. LÄS MER