Sökning: "Callerstig"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Callerstig.

  1. 1. Making equality work Ambiguities, conflicts and change agents in the implementation of equality policies in public sector organisations

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Anne-Charlott Callerstig; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Change agents; equality; gender; gender mainstreaming; organisation; policy implementation; Förändringsaktörer; genus; jämställdhetsintegrering; jämlikhet; implementering av politiska strategier; organisation;

    Sammanfattning : The overall aim of this study is to contribute to knowledge about the implementation of equality policies in public sector organisations. This is achieved through the development of a theoretical framework of feminist implementation studies. LÄS MER