Sökning: "Calceolariaceae"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Calceolariaceae.

 1. 1. Phylogeny and biogeography of the family Calceolariaceae

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Stephan Nylinder; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Calceolariaceae; Calceolaria; Jovellana; biogeography; BEAST; chloroplast DNA; Bayesian inference; phylogeny; continuous and discrete models; phylgeography; Andes;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. On the phylogeny of the genus Calceolaria (Calceolariaceae) as inferred from ITS and plastid matK sequences

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Stephan Nylinder; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER