Sökning: "Cadet academies"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Cadet academies.

  1. 1. Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Esbjörn Larsson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Sweden 1792-1866; Educational science; History of education; Sociology of education; Social history; Military history; Social reproduction; Estate society; Class society; Masculinity; Homosocial; Military education; Education systems; Boarding schools; Cadet academies; Historia; officersutbildning; sociologiska aspekter; Sverige; 1700-talet; 1800-talet; sociala klasser; utbildning och undervisning; uppfostran; militära aspekter; mansrollen; manlighet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

    Sammanfattning : This thesis presents an analysis of cadet training at the Royal War Academy between 1792 and 1866. The purposes of this study are to problematise the Academy's function and to investigate male social reproduction amongst the Swedish upper classes. LÄS MER