Sökning: "CIN"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade ordet CIN.

 1. 1. Molecular mechanisms in cervical carcinogenesis : Studies of clonality, somatic genetic alterations and human papillomavirus variants in cervical pre-invasive and invasive cancer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Zhongmin Guo; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; cervical cancer; CIN; clonality; X-chromosome inactivation; LOH; HPV; chromosome 3p; chromosome 6; Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; Pathology; patologi;

  Sammanfattning : Cervical cancer derives from a series of pre-invasive cervical neoplastic lesions termed CIN I-III (Cervical Intraepithelial Neoplasia) via typical multiple-step processes. In contrast to premalignant disorders in other organs, different degrees of CIN possess a distinct biological behaviour where a proportion spontaneously regress or persist, whereas some progress to invasive cancer. LÄS MER

 2. 2. Targeting the human papillomavirus for prevention of cervical cancer

  Detta är en avhandling från Medical Microbiology, Lund University

  Författare :Pontus Naucler; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bakteriologi; virologi; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; prevention; Microbiology; CIN; vaccine; cervical intraepithelial neoplasia; screening; cervical cancer; Human Papillomavirus; HPV; mykologi; Public health; epidemiology; Folkhälsa; epidemiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar ungefär 450 000 kvinnor i livmoderhalscancer (cervixcancer) i världen. Som en följd av screening för livmoderhalscancer, där kvinnor testar sig regelbundet för cellförändringar, har insjuknandet i livmoderhalscancer minskat. LÄS MER

 3. 3. Molecular Pathogenesis of Cervical Carcinoma Analysis of Clonality, HPV16 Sequence Variations and Loss of Heterozygosity

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Xinrong Hu; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; cervical carcinoma; CIN; HPV; LOH; X-chromosome inactivation; clonality; molecular pathogenesis; Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; Pathology; patologi;

  Sammanfattning : A previous model of morphological pathogenesis assumed that cervical carcinoma is of monoclonal origin and progresses through multiple steps from normal epithelium via CINS into invasive carcinomas. The aim of this study was to investigate the molecular mechanism of pathogenesis of cervical neoplasia. LÄS MER

 4. 4. Genital human papillomaviruses. Studies of their occurrence, type spectrum and expression

  Detta är en avhandling från Virology

  Författare :Ola Forslund; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mRNA expression; microwell; HPV 70; type determination; CIN; quantification; urine; multifocal infections; hybridization; PCR; HPV; human papillomavirus; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vårtor (skivepitelpapillom) i hud eller slemhinna orsakas av papillomvirus. Kunskapen om detta virus var länge ganska liten eftersom det inte går att odla i cellkulturer, men med molekylärbiologins framsteg har förståelsen ökats. LÄS MER

 5. 5. Crossing the Midline Locomotor Neuronal Circuitry Formation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fatima Memic; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CPG; CIN; neuronal network; locomotion; left-right alternation;

  Sammanfattning : Networks at various levels of the nervous system coordinate different motor patterns such as respiration, eye or hand movements and locomotion. Intrinsic rhythm-generating networks that are located in the spinal cord generate motor behaviors that underlie locomotion in vertebrates. LÄS MER