Sökning: "CDMA"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade ordet CDMA.

 1. 1. Uplink Load in CDMA Cellular Radio Systems

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erik Geijer Lundin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; CDMA; Uplink Load; Radio Resource Management; Automatic Control; Cellular Radio; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : The uplink of code division multiple access (CDMA) cellular radio systems is often interference limited. The interference originates from many users whose transmission powers are not observable for the system. LÄS MER

 2. 2. Coding and Modulation for Wideband CDMA

  Detta är en avhandling från Ola Wintzell, Dept. of Information Technology, Lund University, PO Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Ola Wintzell; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; turbo codes.; Electronics and Electrical technology; channel coding; impulse radio; coordinated transmission; pre-coding; cellular radio capacity; Direct sequence code division multiple access DS-CDMA ; pulse position hopped code division multiple access PPH-CDMA ; Elektronik och elektroteknik; Telecommunication engineering; Telekommunikationsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett system där flera personer och maskiner kan kommunicera samtidigt över ett gemensam medium kallas ett fleranvändarsystem. Den här avhandlingen presenterar och analyserar olika fleranvändarsystem där mediet består av en radiokanal med hög bandbredd. LÄS MER

 3. 3. On interference suppression techniques for communication systems

  Detta är en avhandling från Ola Wintzell, Dept. of Information Technology, Lund University, PO Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Hongxia Zhao; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; CDMA; QPSK; fixed-point implementation; DQPSK; rapid single flux quantum RSFQ ; MUD; unequal BER; fiber-optic communications; unequal SER; ISI;

  Sammanfattning : The work presented in this thesis concerns interferencesuppression techniques in two different communication systems.In the first part we study fiber-optic systems with practical non-ideal transmitters and receivers, which give rise to intersymbol interference (ISI). LÄS MER

 4. 4. Applications of Integer Quadratic Programming in Control and Communication

  Detta är en avhandling från Institutionen för systemteknik

  Författare :Daniel Axehill; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Optimization; Model Predictive Control; CDMA; Quadratic Programming; Mixed Integer Quadratic Programming; Dual active set methods; Riccati recursion; Branch and bound; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis is integer quadratic programming with applications to problems arising in the areas of automatic control and communication. One of the most widespread modern control principles is the discrete-time method Model Predictive Control (MPC). LÄS MER

 5. 5. Uplink Load in CDMA Cellular Systems

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University

  Författare :Erik Geijer Lundin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Code Division Multiple Access;

  Sammanfattning : Cellular mobile systems designed to handle multimedia services are currently being developed. The primary goal for any mobile system is to provide a satisfactory quality of service, both to operators and customers. Providing good quality of service while maintaining system stability requires accurate knowledge of the system load. LÄS MER