Sökning: "CDA media violence"

Hittade 1 avhandling innehållade orden CDA media violence.

  1. 1. Den globala rättviserörelsen i svenska medier : Hegemoniska formationer i relationen mellan journalistik och kapitalism

    Författare :Mattias Ekman; Madeleine Kleberg; Anna Roosvall; Håkan Thörn; André Jansson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Globalization; capitalism; journalism; newspapers; hegemony; Global justice movement; World Social Forum; protests; Critical Discourse Analysis; social change; violence; politics; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Communication Studies; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

    Sammanfattning : The mobilisations against global summits towards the end of the last millennium, and the creation of the World Social Forum (WSF) in 2001, made an emerging global network of social movements visible. This thesis analyses media representations of the global justice movement, with the intention of exploring the relation between journalism and hegemonic formations in the capitalist system. LÄS MER