Sökning: "CD8"

Visar resultat 1 - 5 av 337 avhandlingar innehållade ordet CD8.

 1. 1. The Immune System in the Oldest-Old Clinical and Immunological Studies in the NONA Immune Cohort

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Bengt-Olof Nilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Elderly; selection; health status; lymphocyte subsets; CD8; CMV; cytomegalovirus; immune risk; immune risk phenotype; IRP; T-cells; interleukin 6; IL-6; survival; mortality; antinuclear antibodies; ANA; ageing; immunosenescence; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The oldest-old (people aged 80 or older) constituted 5 % of the population in Sweden in 2000, an increase from 1.5 % fifty years earlier. The immune system undergoes dramatic changes at high age, sometimes referred to as “immunosenescence”. LÄS MER

 2. 2. HIV-1 evolution, disease progression and molecular epidemiology of HIV-1 single and HIV-1 and HIV-2 dual-infected individuals in Guinea-Bissau

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Joakim Esbjörnsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIV-1; HIV-2; Guinea-Bissau; subtype; disease progression; evolution; coreceptor tropism; CXCR4; gp120; V1-V3; CD4%; CD8%; soluble immune markers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish HIV är en av de dödligaste farsoterna i världen och 30-40 miljoner människor beräknas ha dött AIDS. Genom att konstant förändra sig ligger viruset hela tiden ett steg före immunförsvaret, och immunförsvaret klarar därför inte av att bekämpa infektionen. LÄS MER

 3. 3. Tissue transglutaminase autoantibodies in childhood celiac disease

  Detta är en avhandling från Paediatric Endocrinology Research Group

  Författare :Daniel Agardh; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; serologi; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Immunology; serology; transplantation; villous atrophy; T cells; serological marker; screening; intestinal mucosa; children; celiac disease; CD25; CD8; CD4; autoantibodies; B cells; gluten-free diet; autoimmunity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund - Glutenintolerans (celiaki) är en vanlig kronisk tunntarmssjukdom som drabbar 1% av befolkningen och beror på att man inte tål ämnet gluten som förekommer i vete, korn och råg. Celiaki är delvis ärftligt och förekommer i alla åldrar, men upptäcks framför allt hos barn. LÄS MER

 4. 4. Beta-chemokine and CD8+ T-cell noncytotoxic anti-HIV/SIV activity

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Microbiology and Tumor Biology Center (MTC)

  Författare :Raija Ahmed; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : A small number of individuals remain uninfected despite repeated exposure to HIV. A number of viral and host factors are thought to account for this resistance. The cell-mediated immune response is likely to be important in controlling HIV/SIV infections. LÄS MER

 5. 5. Human intraepithelial lymphocytes : a comparative study of phenotype, morphology, and functional properties of intraepithelial lymphocytes in gut and oral mucosa

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Carina Lundqvist; Umeå universitet.; [1995]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; human intraepithelial lymphocytes; alimentary tract; intestinal epithelium; gut luminal antigens; gingiva; γδ T cells; immunoelectron microscopy; cytokine mRNA; RT-PCR; extrathymic T cell maturation; RAG-1; periodontitis; mucosal immune system; CD4-CD8- αβ T cells; CD8 γδ T cells;

  Sammanfattning : Human intraepithelial lymphocytes (IEL) constitute a unique cell population situated in the first line of defense of the alimentary tract. Here they are continuously exposed to a massive antigenic load of high complexity. However, different conditions prevail along the alimentary tract. LÄS MER