Sökning: "CD4 CD25"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden CD4 CD25.

 1. 1. Tissue transglutaminase autoantibodies in childhood celiac disease

  Detta är en avhandling från Paediatric Endocrinology Research Group

  Författare :Daniel Agardh; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; serologi; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Immunology; serology; transplantation; villous atrophy; T cells; serological marker; screening; intestinal mucosa; children; celiac disease; CD25; CD8; CD4; autoantibodies; B cells; gluten-free diet; autoimmunity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund - Glutenintolerans (celiaki) är en vanlig kronisk tunntarmssjukdom som drabbar 1% av befolkningen och beror på att man inte tål ämnet gluten som förekommer i vete, korn och råg. Celiaki är delvis ärftligt och förekommer i alla åldrar, men upptäcks framför allt hos barn. LÄS MER

 2. 2. CD4+CD25+T regulatory cells in multiple sclerosis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience, Occupational Therapy and Elderly Care Research (NEUROTEC)

  Författare :Prabhakar Putheti; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Multiple sclerosis (MS) is a chronic, inflammatory, and demyelinating disease of the central nervous system (CNS), which is likely to be mediated by autoaggressive immunity. Treatments of MS that may beneficially influence the disease course consist of Avonex (interferon-beta; IFN-beta), and Copaxone (glatiramer acetate; GA). LÄS MER

 3. 3. CD25+CD4+ regulatory T cells in rheumatic disease

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

  Författare :Duojia Cao; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Human; rheumatic disease; synovial fluid; regulatory T cells; FOXP3; suppression; tolerance; autoimmunity;

  Sammanfattning : CD25+CD4+ T cells represent a unique cell lineage of thymus derived naturally occurring regulatory T cells. The gene Foxp3 (mouse)/ FOXP3(human) is strictly related to their generation in the thymus and their regulatory function in the periphery. LÄS MER

 4. 4. Studies on the function of CD4CD25 regulatory T cells: An in vitro approach

  Detta är en avhandling från Section for Immunology, Lund University

  Författare :Lukas Cederbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; CD152; Costimulation; Dendritic cells; Regulatory T cells; CD4 CD25 ; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Immunsystemet består av en specifik och en ospecifik del som samarbetar när ett immunsvar sätts igång. Den specifika delen utgörs av T och B celler som med specifika ytreceptorer, så kallade antigen-receptorer, känner igen och aktiveras av främmande ämnen (antigen). LÄS MER

 5. 5. T cells in chronic obstructive pulmonary disease

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Ester Roos-Engstrand; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; airway epithelium; bronchoscopy; bronchoalveolar lavage; endobronchial mucosal biopsies; inflammation; flow cytometry; T lymphocytes; CD25; CD127; FoxP3; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Lung diseases; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Lungsjukdomar; lungmedicin; Lung Medicine;

  Sammanfattning : Background: Tobacco smoking is the main cause of chronic obstructive pulmonary disease, COPD, but the mechanisms by which cigarette smoke induces COPD are still elusive. T lymphocytes have been implicated in the pathogenesis of the disease, but their role in the airway inflammation in COPD is not fully understood. LÄS MER