Sökning: "CD21"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet CD21.

 1. 1. Activation of human B cells with the Moraxella catarrhalis IgD-binding protein MID

  Detta är en avhandling från Inst f Laboratoriemedicin, Malmö Medicinska fakulteten, LU

  Författare :Radinka Hadzic; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; bakteriologi; virology; mycology; bacteriology; AAT; Microbiology; tonsils; CD19; CD21; MID; B cells; serology; virologi; mykologi; Immunology; transplantation; Immunologi; serologi; Moraxella catarrhalis;

  Sammanfattning : Moraxella catarrhalis is a respiratory tract pathogen that causes significant health problems, including acute otitis media in children, lower respiratory tract infections in adults and the elderly and sinusitis in both children and adults. The interest in M. LÄS MER

 2. 2. B cell activation in vitro: thymus-dependent immune responses and bacterial cell surface proteins

  Detta är en avhandling från Center for Molecular Biomedicine, Lund University

  Författare :Karol Axcrona; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nuclear transport; bacterial Ig-binding proteins; CD40L promoter; CD21; Ig; B lymphocyte activation in vitro; CD40; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : In this thesis aspects of peripheral B lymphocyte differentiation were studied. Through in vitro experiments, B lymphocyte activation was assessed. B lymphocytes express immunoglobulin (Ig) specific for a certain antigen on the cell surface, and when surface Ig is crosslinked by an antigen, the cell is activated. LÄS MER

 3. 3. Feedback Enhancement of Antibody Responses via Complement and Fc Receptors

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jörgen Dahlström; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; Mouse; transgenic knockout; immune regulation; B lymphocytes; Fc receptors; complement; IgG; IgM; IgE; Fc-gamma-RI; Fc-gamma-RII; Fc-gamma-RIII; CR1; CR2; CD21; CD35; Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; Pathology; patologi;

  Sammanfattning : IgG, IgM and IgE in complex with antigen have the capacity to regulate specific immune responses. In this investigation, the role of Fc receptors for IgG (FcγRI, FcγRII and FcγRIII) and complement receptors 1 and 2 (CR1/2) for antibody-mediated enhancement of antibody responses are investigated. LÄS MER

 4. 4. The role of CD21 and CD23 in immune responses

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Susanne Gustavsson; Uppsala universitet.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. B cell subpopulations in the pathogenesis of rheumatoid arthritis

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Katrin Thorarinsdottir; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; B cells; Rheumatoid arthritis; Joint destruction; DAS28; CD21- low B cells;

  Sammanfattning : B cell depleting therapy has proven to be an effective treatment in rheumatoid arthritis (RA), a disease characterized by the presence of autoantibodies against citrullinated proteins (ACPA) and the Fc portion of IgG (rheumatoid factor, RF). This demonstrates the vital role B cells play in the disease. LÄS MER