Sökning: "CD1d"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet CD1d.

 1. 1. Diversity of CD1d-restricted natural killer T cells

  Detta är en avhandling från Markus Sköld, Section for Immunology, Department of Cell and Molecular Biology, Lund University, BMC I-13, 221 84 Lund, Sweden

  Författare :Markus Sköld; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serology; Immunology; autoreactive; Ly49 receptor; CD1d; NKT cell; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cellerna I vårt immunförsvar hjälper oss att eliminera olika typer av infektioner orsakade av parasiter, bakterier och virus. Ibland klarar dessa celler även av att ta bort tumörceller, kroppsegna celler som börjat att dela på sig okontrollerbart. LÄS MER

 2. 2. Immuno-modulatory functions of CD1d-restricted natural killer T cells

  Detta är en avhandling från Emma Berntman, Department of Experimental Medical Science

  Författare :Emma Berntman; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; Immunologi; serologi; serology; Immunology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; microarray; gene expression signature; infection; Salmonella; CD1d; NKT cells;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med min avhandling är att utforska vilken funktionell roll naturliga mördar T (NKT) -celler har, samt vilka gener som är viktiga för dessa celler. NKT-celler utgör en liten men specialiserad undergrupp av T-celler, och är mycket intressanta eftersom att de, trots att de tillhör det specifika immunförsvaret, även har receptorer och egenskaper som är starkt förknippade med det medfödda immunförsvaret. LÄS MER

 3. 3. Natural killer T cell subsets and regulation of autoimmune diabetes

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Martin Stenström; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serology; transplantation; CD1d; NKT cells; Immunology; autoimmune diabetes; serologi; Immunologi;

  Sammanfattning : This thesis is focused on natural killer (NK) T cells. NKT cells recognize lipids and glycolipids, rather than peptides, in the contents of the antigen presenting molecule CD1d. LÄS MER

 4. 4. Molecular and cellular mechanisms contributing to the pathogenesis of autoimmune diabetes

  Detta är en avhandling från Umeå : Medicinsk biovetenskap

  Författare :Nádia Duarte; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; type 1 diabetes; NOD mouse; susceptibility loci; Idd6; Lrmp; gene; NKT; CD1d; TCR; mast cells; Immunologi; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi; medicinsk genetik; Medical Genetics;

  Sammanfattning : Type 1 diabetes is an autoimmune disorder determined both by genetic and environmental factors. The Non-obese diabetic (NOD) mouse is one of the best animal models of this disease. It spontaneously develops diabetes through a process resembling the human pathogenesis. LÄS MER

 5. 5. Natural killer T (NKT) lymphocytes regulate of intestinal tumor immunity

  Detta är en avhandling från Umeå : Medicinsk biovetenskap

  Författare :Ying Wang; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NKT lymphocyte; intestinal tumor; CD1d; colrectal cancer; immunoregulation; α-gagactosylceramide;

  Sammanfattning : CD1d-restricted natural killer T (NKT) lymphocytes are known as potent early regulatory cells of immune responses, acting as a bridge between innate and adaptive immunity. While invariant NKT (iNKT) cells have a protective role in many tumor models, their ability to promote intestinal inflammation, known to enhance intestinal cancer, raised the question if they would be protective in intestinal tumor development. LÄS MER