Sökning: "CD152"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet CD152.

 1. 1. The ups and downs of T cells The role of costimulatory molecules in the modulation of T cell responses

  Detta är en avhandling från Christina Olsson, Broddarp 7, 235 94 Vellinge

  Författare :Christina Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; transplantation; serology; CD28; costimulation; CD152; IL-2; NF-kB; AP-1; superantigen; Immunology; T cell; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Manniskan utsatts dagligen for sjukdomsframkallande bakterier och virus, vilka maste tas omhand och oskadliggoras. Var hud och slemhinnor fungerar som ett forsta fysiskt och biokemiskt skydd. De som tar sig forbi denna barriar angrips av vart immunforsvar. LÄS MER

 2. 2. Studies on the function of CD4CD25 regulatory T cells: An in vitro approach

  Detta är en avhandling från Section for Immunology, Lund University

  Författare :Lukas Cederbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; CD152; Costimulation; Dendritic cells; Regulatory T cells; CD4 CD25 ; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Immunsystemet består av en specifik och en ospecifik del som samarbetar när ett immunsvar sätts igång. Den specifika delen utgörs av T och B celler som med specifika ytreceptorer, så kallade antigen-receptorer, känner igen och aktiveras av främmande ämnen (antigen). LÄS MER

 3. 3. T cells and costimulatory factors in myasthenia gravis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

  Författare :Maria Kakoulidou; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; T cells; Myasthenia gravis MG ; costimulation; autoimmune disease; genetic polymorphism; twin;

  Sammanfattning : The autoimmune disease myasthenia gravis (MG) is characterized by muscle weakness due to a loss of acetylcholine receptors (AChR) at the neuromuscular end plate. Most MG patients have pathogenic antibodies directed against the receptor. We provide further evidence that T cells are important for establishment and continuation of the disease. LÄS MER

 4. 4. Modulation of Autoimmunity by Linomide treatment or interference with costimulation

  Detta är en avhandling från Annamaria Tellander, Karl XII gatan 8a, 222 20 Lund, Sweden

  Författare :Annamaria C Tellander; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; Cytology; collagen-induced arthritis; CD28; CD40; antigen presenting cells; Linomide; thymocytes; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Immunologi står för läran om immunförsvaret. Under evolutionens gång har vårt immunförsvar utvecklats med oss, och skyddar oss effektivt mot många olika virus, bakterier, parasiter och oönskade främmande ämnen. LÄS MER

 5. 5. Inhibition of T cell responses to autoantigens and allergens by CD25+ regulatory T cells from thymus, cord and adult blood

  Detta är en avhandling från Annamaria Tellander, Karl XII gatan 8a, 222 20 Lund, Sweden

  Författare :Kajsa Wing; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tolerance; CD25 regulatory T cells; adult peripheral blood; cord blood; thymus; autoimmune disease; allergy;

  Sammanfattning : Autoimmune diseases and allergies are a growing problem in the western world today. Tolerance is primarily established by clonal deletion in the thymus. Despite this auto-reactive T cells are normally present in most individuals, which suggests that mechanisms of peripheral tolerance operate to silence potentially pathogenic T cells. LÄS MER