Sökning: "CCK-B gastrin receptor antagonists"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden CCK-B gastrin receptor antagonists.

 1. 1. Effect of Cholecystokinin-B/Gastrin Receptor Antagonists on Rat Stomach ECL Cells

  Författare :Xi-Qin Ding; Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacognosy; Pharmacological sciences; vävnadskultur; histokemi; cytokemi; Histologi; tissue culture; histochemistry; gastrin; cholecystokinin CCK receptors; ECL cells; CCK-B gastrin receptor antagonists; histidine decarboxylase HDC ; histamine; pancreastatin; chromogranin A CGA ; gastric acid secretion.; cytochemistry; Histology; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : The histamine- and pancreastatin- containing ECL cells in the acid-producing mucosa of the rat stomach operate under the control of circulating gastrin. The present work examines how cholecystokinin (CCK)-B/gastrin receptors regulate the activity of the ECL cells. LÄS MER

 2. 2. Secretory and anti-inflammatory actions of some gastro-intestinal hormones in salivary glands

  Författare :Hülya Çevik Aras; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :salivary glands; protein secretion; synthesis; inflammation; β-defensins; myeloperoxidase; cholecystokinin; gastrin; melatonin; nitric oxide; nerve stimulation;

  Sammanfattning : Textbooks generally state that the secretory activity of salivary glands is solely regulated by nerves. This view is challenged in the present Thesis, using the parotid gland of the anaesthetized rat as experimental in vivo model. LÄS MER