Sökning: "Cécile Grudet"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Cécile Grudet.

 1. 1. Vitamin D and inflammation in Major Depressive Disorder and suicidality

  Författare :Cécile Grudet; Lund Psykiatri; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vitamin D; Inflammation; Major depressive disorder MDD ; suicidality;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vitamin D in Depression and Suicidality

  Författare :Cécile Grudet; Lund Psykiatri; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vitamin D; depression mood disorders; suicidality; inflammation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER