Sökning: "Byggentreprenörer"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Byggentreprenörer.

 1. 1. Investigating Adoption of Digital Technologies in Construction Projects

  Författare :Yashar Gholami; Martin Rudberg; Micael Thunberg; Scott Fowler; Fredrik Tiedemann; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Digital Technology Adoption; Digitalization; Main Contractors; Construction Projects; Construction Logistics; Innovation; Digital teknik; Byggentreprenörer; Byggprojekt; Bygglogistik; Innovation;

  Sammanfattning : This thesis investigates the adoption of digital technologies to improve logistics processes in construction projects. The focus is on the main contractor firms and construction projects, but first-tier suppliers, transportation firms, and technology vendors are also considered. LÄS MER

 2. 2. Logistics Strategy for Building Contractors : CONTEXT, CONTENT, AND PROCESS

  Författare :Petter Haglund; Martin Rudberg; Ahmet Anil Sezer; Dan Engström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER;

  Sammanfattning : A logistics strategy is at the foundation of how a company manages the flow of resources in the supply chain. It ensures that the logistics function of a company contributes to fulfilling strategic goals. LÄS MER

 3. 3. Självstyrelsens paradoxer : En studie om den kommunala självstyrelsens förutsättningar och restriktioner inom plan- och byggsektorn

  Författare :Alf Sundin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av decentraliseringen inom offentlig sektor har den lokala politiken blivit ett allt intressantare påverkansobjekt för andra lokala aktörer. Villkor och beslut på lokal nivå har i större utsträckning kommit att utformas och fastställas av kommunen. Det gäller inte minst inom plan- och byggområdet. LÄS MER

 4. 4. Expanding the use of contract inspections in construction : An approach to inter-project knowledge diffusion?

  Författare :Robert Lundkvist; Kajsa Simu; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Sammanfattning : This licentiate thesis presents a taxonomic approach to classification of defect information in construction projects. A conceptual model, based in a frame of reference consisting of the concepts of Continuous Improvement, Performance Measurement, Knowledge Management, as well as the current Quality Management regime of the industry helps to understand how the use of Contract Inspections can be developed towards facilitating inter-project knowledge diffusion and continuous improvement in construction. LÄS MER

 5. 5. Utveckling i mikroföretag : en studie av företagare och företag inom byggbranschen i Norrbotten

  Författare :Birgitta Forsberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Sammanfattning : Intresset för de små företagens betydelse i den svenska ekonomin är fokuserat på hur de kan bidra till tillväxten och därmed minska på arbetslösheten i Sverige. Det har dock framkommit att de flesta små företag växer långsamt om de överhuvudtaget växer. LÄS MER