Sökning: "Business policy"

Visar resultat 21 - 25 av 822 avhandlingar innehållade orden Business policy.

 1. 21. Gör som jag säger! igen och igen : om lojalitet och lek i marknadsföringen: en beskrivning av legitimeringssystematik

  Författare :Jens Martin Svendsen; Pierre Guillet de Monthoux; Thomas Bay; Alf Rehn; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; description; situation; loyalty; customer; employee; marketing practice; action; recommendation; game; language; meaning; consciousness; pragmatism; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : Marknadsföring bildar ett system av kompetenser baserade på kunskap om förfarande. Beroende på hur förfarandet är beskrivet så faller kunskapen ut. LÄS MER

 2. 22. Vigilant Associates - Financiers' Contribution to the Growth of SMEs

  Författare :Björn Berggren; lars kolvereid; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : With the recession of the early 1990s, small and medium sized enterprises (SMEs) attracted increased attention from policy-makers and in public debate as it was realized that SMEs play an important role in employment, innovation and regional dynamics. At the same time researchers claimed that SMEs are at a disadvantage in raising investment funds. LÄS MER

 3. 23. Effects of management by objectives : studies of Swedish upper secondary schools and the Influence of role stress and self-efficacy on school leaders

  Författare :Erik Lindberg; Kerstin Nilsson; Elisabet Ljunggren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management by objectives; Goal commitment; performance; role stress; self-efficacy; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore the impacts of Management by Objectives (MBO) on upper secondary school education in Sweden. In particular the goal is to increase our understanding of how the implementation of MBO affects the schools and the role of head teachers. LÄS MER

 4. 24. Developing transnational industrial platforms: – the strategic conception of the Öresund region

  Författare :Petter Boye; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; econometrics; Economics; Knowledge integ; Local resource bases; Institutional agents; Metaphors; Concept development; The Öresund region; Cross-border integration; Transnational business; Regional development; Industrial regions; International competitiveness; Strategic process; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : This book is particularly concerned with examining the creation of the Öresund region, a process that represents the internationalization and geopolitical changes in the world, where new industrial regions emerge in competition for growth and wealth. The emerging Öresund region is a new type of industrial region – a transnational region that is difficult to analyze in a traditional way, for example, by a structural economic analysis. LÄS MER

 5. 25. Determinants of Small Enterprise Development of Bangladesh : Investigation of Constraints From Institutional Perspective

  Författare :Jahangir Hossain Khan; Björn Bjerke; Akmal S. Hyder; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; constraints barriers; entrepreneurship development and supply; financial support; market relation and integration; technology; policy and institutional support; integrated approach; small enterprise; development matrix; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : x.... LÄS MER