Sökning: "Business Process Management"

Visar resultat 1 - 5 av 533 avhandlingar innehållade orden Business Process Management.

 1. 1. Business Basics : A Grounded Theory for Managing Ethical Behavior in Sales Organizations

  Författare :Benny Berggren Newton; Lars-Johan Åge; Aihie Osarenkhoe; Erik A. Borg; Jens Hultman; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management; Ethical Behavior; Business Basics; Sales Organizations; Grounded Theory; Management; Etiskt beteende; Business Basics; Säljande organisationer; Grundad Teori; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : Background: Managing co-workers’ ethical behavior in sales organizations is a complex social process. To start, sales organizations incorporate several actors to manage, often simultaneously, all with their own agendas. LÄS MER

 2. 2. Business Streamlining : Toward a Substantive Theory of the Streamlining of Outsourced Business Processes

  Författare :Jonas Molin; Björn Axelsson; Lars-Torsten Eriksson; Lars-Johan Åge; Jens Hultman; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business services; Outsourcing; Grounded theory; Business Relationships; Business process; Relationship Management;

  Sammanfattning : Research comparing public-private services outsourcing applying a longitudinal approach including the production/delivery processes (life after purchase) in services sourcing contexts is scarce. In addition, prior studies on service sourcing tend be under conceptualized. LÄS MER

 3. 3. Globalisation and Competitive Sustenance of Born Global : Evidence from Indian knowledge-intensive service industry

  Författare :Nishant Kumar; Ali Yakhlef; Axèle Giroud; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early internationalisation of firms; Indian knowledge-intensive born global firms; capability-based view; international entrepreneurship; entrepreneurial orientation; organisational learning; customer orientation; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The survival and sustained competitiveness of born global firms constitute a complex and dynamic process that evolves under conditions of disruptive change and pervasive uncertainty. To date, whereas much of the research in the area has focused on the early and rapid internationalisation stages of the development of born global firms, it is not clear how these firms manage to survive the challenges of the early internationalisation stage and gain a sustainable competitive position in the global economy. LÄS MER

 4. 4. Brand relationship management : den varumärkesbyggande processen

  Författare :Tony Apéria; Ingmar Tufvesson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brand relationship management; Varumärkesbyggande; Category management; ECR; Varumärkets personlighet; Relationsmarknadsföring; Brand identity prism; Projektiva tekniker; Retailer branding; Kapitalisering; Konsumentdialog; Varumärkesrelationer.; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är (1)att studera hur förändringar i konkurrens och samverkan på en marknad både påverkar användningen av varumärken och dialogen mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten; (2)att diskutera hur dialogen mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten kan utvecklas för att stärka relationen dem emellan.Den empiriska delen baseras på fem fallstudier. LÄS MER

 5. 5. Köp av tjänster för ledningskompetens - en polyfonisk process

  Författare :Jörgen Hansson; Per-Olof Berg; Andreas Werr; Flemming Poulfelt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Purchase; professional services; management advice services; buyer-seller relationships; polyphony; polyphonic process; polyphonic organization; activity theory; focus group; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The thesis´ aim is to deepen the understanding about what shapes and characterises the purchase process for management advice services. Such externally, acquired services have increased substantially, and in relation to the services´ impact on management decisions the theoretical and practical understanding of the purchase process is lagging behind. LÄS MER